Afval

Verwerking anorganische chemische afvalstromen

Bredox is gespecialiseerd in de verwerking van anorganische chemische afvalstoffen, zoals zuren (zoutzuur, zwavelzuur, salpeterzuur, waterstoffluoride, chroomzuur), logen (ontvetters, natronloog en kaliloog), zouten, dunslib, filterkoek, cyaniden en waterstofperoxide.

Afvalverwerking

Onze kracht is dat wij afval zowel in kleinverpakking als in bulk kunnen ontvangen. De materialen die wij verwerken zijn afkomstig van diverse industrieën en bronnen, zoals galvanische, oppervlaktebehandeling, chemische, industriële reiniging en inzamelaars van gevaarlijk afval. Naast eigen verwerkingsfaciliteiten werkt Bredox nauw samen met diverse gespecialiseerde verwerkers in binnen- en buitenland. Wij beschikken over een uitgebreide set aan vergunningen en werken volgens de Europese IPPC normen. Bredox is gecertificeerd op basis van ISO 14001.

Doel bij de verwerking is het vernietigen, neutraliseren dan wel het opwerken van afvalstoffen tot materialen welke geschikt zijn voor hergebruik. Na analyse van de afvalstroom wordt de beste verwerkingsmethode vastgesteld, hergebruik van (delen van) afvalstoffen staat in principe hierbij centraal.

Op onze locatie kunnen zowel vloeistoffen als vaste stoffen verwerkt worden middels fysisch chemische processen. Middels deze processen is het mogelijk om metalen zoals koper, tin, nikkel en vanadium terug te winnen. Afgewerkte zuren uit bijv. galvanische baden van verzinkerijen worden door Bredox, afhankelijk van de samenstelling, opgewerkt tot diverse producten.